Styrelsen

Detta gör styrelsen

Styrelsen arbetar ideellt och energiskt på fritiden för att synas och välkomna fler norrlänningar till föreningen. Vi marknadsför oss genom GP-annonser, tidningsartiklar, radiointervjuer, internet, flyers, hemsidan och allmän marknadsföring när vi träffar folk – både privat och i föreningen.

Ryktesvägen är även det ett positivt marknadsföringssätt. Många norrlänningar där ute kan vara intresserade av oss och vi tar tacksamt emot hjälp från medlemmar och gäster som gärna vill berätta utåt att vi finns och vad vi gör.

Styrelsen 2017

Ordförande

Elisabet Abrahamsson

Vice ordförande

Bertil Abrahamsson

Kassör

Maj-Britt Abrahamsson

Sekreterare

Inger Jonsson

Ledamöter

Elly Widell
John-Erik Lundström
Svea Olausson

Suppleanter

Kerstin Lundström

Revisorer

Gunilla Leinsköld
Lena Björk

Revisorsuppleant

Birgitta Lundström