Årsmötet 2017

Årsmöte 2017 hölls i Träffpunkten, Björkekärrshus. Ett 20-tal medlemmar deltog. Val av styrelse och revisorer genomfördes, se under fliken Styrelse.

Årsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för 2016 lästes upp. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Medlemsavgiften för 2018 är 200 kr, dvs oförändrad.

Avgående styrelsesuppleanten Ingrid Lundgren och revisorsuppleanten avtackades med en blombukett.

Efter årsmötet bjöds medlemmarna traditionsenligt på Abrahamsson delikata fisksoppa m m.


Aktiviteten ägde rum: 2017-02-19   |   15:00   |   Björkekärrshus, Göteborg